S T U D I A     D Z I E N N E


Zastosowanie Metod Strukturalnych
i Semantycznych w Administracji Publicznej

Plan zajęć

 1. Wprowadzenie do XML, XSD oraz serializacji. Instrukcja. Materiały.
 2. Natywne bazy danych XML oraz język XPath. Instrukcja. Materiały.
 3. Natywne bazy danych XML oraz zapytania XQuery. Instrukcja.
 4. Natywne bazy danych XML – transformacje XSLT (1). Instrukcja.
 5. Natywne bazy danych XML – transformacje XSLT (2). Instrukcja.
 6. Natywne bazy danych XML – operacje na lokalnej bazie z użyciem języka Java. Instrukcja.
 7. Natywne bazy danych XML – operacje na serwerze z użyciem języka Java. Instrukcja.
 8. Dokumenty XML w MS SQL Server 2012 – operacje na serwerze z użyciem języka Java. Analiza porównawcza systemów BaseX oraz MS SQL Server 2012. Instrukcja. Sterowniki JDBC .
 9. Natywne bazy danych XML – operacje przy użyciu technologii REST. Instrukcja.
 10. Language INtegrated Query. Instrukcja i materiały.
 11. Konstruowanie ontologii OWL wraz z regułami SWRL. Część I. Instrukcja. Materiały
 12. Konstruowanie ontologii OWL wraz z regułami SWRL. Część II. Instrukcja. Materiały
 13. Konstruowanie i wykonywanie zapytań SPARQL. Instrukcja.
 14. Konstruowanie zapytań SPARQL. Instrukcja. Materiały.
 15. Wykorzystanie systemów regułowych w praktyce. Instrukcja.
 16. Podpis elektroniczny. Instrukcja.S T U D I A     N I E S T A C J O N A R N E

Zastosowanie Technologii Informatycznych

Wykłady


TODO...