List of my publications

 • Polish Conferences and Papers

 1. Jędrzejek C., Bąk J., Cybulka J., Martinek J., Aspekty narzędziowe w projekcie systemu do analizowania naruszeń prawa, XII Konferencja PLOUG, Kościelisko 17-20 października 2006 In Polish
 2. Falkowski M., Bąk J., Jędrzejek C., Języki zapytań do semantycznych baz danych a wnioskowanie, Studia z automatyki i informatyki, Tom 31, 2006, str. 49-62 In Polish
 3. Bąk J., Jędrzejek C., Wnioskowanie hybrydowe w relacyjnej bazie danych, wykorzystujące ontologię OWL wzbogaconą regułami języka SWRL, XIII Konferencja PLOUG, Kościelisko 16-19 października 2007, str. 285-300 In Polish
 4. Bąk J., Jędrzejek C., Wnioskowanie hybrydowe w relacyjnej bazie danych wykorzystujące podejście semantyczne, Bazy Danych – Rozwój Metod i Technologii, (Stanisław Kozielski, Bożena Małysiak, Paweł Kasprowski, Dariusz Mrozek red.), BDAS 2008, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008, str. 333-348 In Polish
 5. Czesław Jędrzejek, Jacek Martinek, Jarosław Bąk, Jolanta Cybulka, Maciej Falkowski, Andrzej Figaj, Użycie narzędzi eksploracji danych i wnioskowania w postępowaniu dowodowym, Wydawnictwo PTI, t. "Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna" pod redakcją prof. dr. hab. Lecha Paprzyckiego oraz dr. Zbigniewa Rau In Polish
 6. Bąk J., Jędrzejek C., Biblioteka SDL - narzędzie semantycznego przetwarzania danych relacyjnych, XIV Konferencja PLOUG, Szczyrk 14-17 października 2008, str. 71-87 In Polish
 7. Bąk J., Cybulka J., Metoda przyrostowego tworzenia bazy wiedzy na podstawie bazy danych, ontologii i wiedzy eksperta, Konferencja BDAS’09 (Bazy Danych: Aplikacje i Systemy) , Ustroń 26-29 maja 2009, str. 169-185 In Polish
 8. Bąk J., Jędrzejek C., Semantic Web – technologie, zastosowania, rozwój, XV Konferencja PLOUG, Kościelisko 20-23 października 2009, str. 235-246 In Polish
 9. Jędrzejek C., Bąk, J., Falkowski M., Smoleński M., Więckowski J., Stosowalność ontologii Modelu Minimalnego do analizy aktów oskarżenia spraw nielegalnego handlu paliwem, Wymiar Sprawiedliwości i Administracja Publiczna Wobec Prawa Nowych Technologii, Wrocław, 2009. Opublikowana w Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej, J. Gołaczyński (red.), Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o., str. 329-347 In Polish
 10. Bąk J., Nowak M., Jędrzejek C., Wnioskowanie regułowe z ontologiami OWL 2 RL, Studia Informatica Volume 35, Number 2 (116), Number 2 (116), pp. 111-125, Silesian University of Technology Press Gliwice 2014. In Polish

 • International Conferences and Papers

 1. Jedrzejek C., Bak J., Falkowski M., Martinek J., Rys A., A tool supporting investi-gation procedures by means of automatic reasoning, Martinek J., Jędrzejek C., On the Modelling of Money Laundering Techniques as Courses of Events, Proceedings of 3rd Language and Technology Conference, October 5-7, Poznań, Poland, pp. 565-566, (2007) In English
 2. Bak J., Jedrzejek C., Querying relational databases using ontology, rules and Jess reasoning engine, Studies in Automation and Information Technology, Vol. 33, pp. 25–44, (2008) In English
 3. Jedrzejek C., Bak J., and Falkowski M., Graph Mining for Detection of a Large Class of Financial Crimes, 17th International Conference on Conceptual Struc-tures, 26-31 July 2009, Moscow, Russia (2009). In English
 4. Jedrzejek C., Cybulka J. and Bak J., Application Ontology-based Crime Model for a Selected Economy Crime, in: Proc. of 7th Conference on Computer Methods and Systems, CMS’09 (eds.: Tadeusiewicz R., Ligęza A., Mitkowski W., Szymkat M.), Cracow, ONT, pp.71-74, (2009) In English
 5. Bak, J., Jedrzejek, C., Falkowski, M.: Usage of the Jess engine, rules and ontology to query a relational database. In: Governatori, G., Hall, J., Paschke, A. (eds.) RuleML , 2009. LNCS, vol. 5858, pp. 216–230. Springer, Heidelberg (2009) In English
 6. Bak J., Jedrzejek C., Application of an Ontology-based Model to a Selected Fraudulent Disbursement Economic Crime, , In Casanovas P., Pagallo U., Ajani G., and Sartor G., editors, AI approaches to the complexity of legal systems. Complex Systems, the Semantic Web, Ontologies, Argumentation, and Dialogue, LNAI, 2010, Volume 6237/2010, 113-132 In English
 7. Bak J., Jedrzejek C., Falkowski M., Application of an Ontology-based and Rule-based Model to Selected Economic Crimes – Fraudulent Disbursement and Money Laundering, In Dean M., Hall J., Rotolo A. and Tabet S., editors, Semantic Web Rules, International Symposium, RuleML 2010, Washington, DC, USA, October 21-23, 2010. Proceedings., LNCS, 2010, Volume 6403/2010, 210-224 In English
 8. Bak J., Jedrzejek C., Falkowski M., Application of the SDL Library to Reveal Legal Sanctions for Crime Perpetrators in Selected Economic Crimes: Fraudulent Disbursement and Money Laundering, In Proceedings of the 4th International RuleML-2010 Challenge, Washington, DC, USA, October, 21-23, 2010. Edited by: Palmirani M., Omair Shafiq M., Francesconi E., Vitali F., Volume 649 In English
 9. Jedrzejek C., Cybulka J., Bak J., Towards Ontology of Fraudulent Disbursement, In KES-AMSTA'11 Proceedings of the 5th KES international conference on Agent and multi-agent systems: technologies and applications, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2011, Volume 6682, s. 301-310 Springer-Verlag Berlin/Heidelberg In English
 10. Bak J., Rule-based query answering method for a knowledge base of economic crimes, In Proceedings of the Doctoral Consortium and Poster Session of the 5th International Symposium on Rules (RuleML 2011@IJCAI) In English
 11. Bak J., Brzykcy G., Jedrzejek C., Extended Rules in Knowledge-based Data Access, F. Olten, M. Palmirani, D. Sottara (Eds.): Rule - Based Modeling and Computing on the Semantic Web, RuleML - America 2011, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2011, Volume 7018, s. 112-127 Springer-Verlag Berlin/Heidelberg. In English
 12. Bak J., Falkowski M., Jedrzejek C., The SDL Library: Querying a Relational Database with an Ontology, Rules and the Jess Engine, In Proceedings of the 5th International RuleML2011@BRF Challenge, co-located with the 5th International Rule Symposium, Fort Lauderdale, Florida, USA, November 3-5, 2011, Edited by: Bragaglia S., Damásio C., Montali M., Preece A., Petrie C., Proctor M., Straccia U., Volume 799 In English
 13. Jedrzejek C., Bak J., Falkowski M., Cybulka J., Nowak M., On the Detection and Analysis of VAT Carousel Crime, In Frontiers in Artificial Intelligence Applications, vol. 235, Proceedings of JURIX 2011: The Twenty-Fourth Annual Confer-ence Legal Knowledge and Information Systems, pp. 130 – 134, IOS Press, 2011 In English
 14. Nowak M., Bak J., Jedrzejek C., Graph-based rule editor, In Proceedings of the RuleML2012@ECAI Challenge, at the 6th International Symposium on Rules Montpellier, France, August 27th-29th, 2012, edited by: Aït-Kaci H., Hu Y., Na-lepa G. J., Palmirani M., Roman D., Volume 874 In English
 15. Jedrzejek C., Nowak M., Bak J., Szwabe A., A rule-based expert system for building evidence in VAT-carousel cases, in Zgrzywa A., Kukla E. (Eds.): "Multimedia and Internet Systems: New Solutions", TEMPO 2012, Wroclaw, s. 59-69 In English
 16. Bak J., Cybulka J., Jedrzejek C., Ontological Modeling of a Class of Linked Economic Crimes, in: Transactions on Computational Collective Intelligence IX, Lecture Notes in Computer Science Volume 7770, 2013, pp. 98-123 In English
 17. Jedrzejek C., Bak J., Application of an Ontology-Based Model to a Wide-Class Fraudulent Disbursement Economic Crimes, In Zgrzywa A., Choroś K., Siemiński A., editors, Multimedia and Internet Systems: Theory and Practice, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 183, pp. 109-118, 2013 In English
 18. Bak J., Nowak M., Jędrzejek C., Graph-based Editor for SWRL Rule Bases, In Fodor P., Roman D., Anicic D., Wyner A., Palmirani M., Sottara D., Lévy F. (Eds.): Joint Proceedings of the 7th International Rule Challenge, the Special Track on Human Language Technology and the 3rd RuleML Doctoral Consortium, Seattle, USA, July 11 -13, 2013 In English
 19. Jędrzejek C., Więckowski J., Nowak M., Bąk J., Why VAT carousel crime schemes are almost impossible to prosecute in Poland? , in The Economic Security of Business Transactions, Raczkowski K., Schneider F. (Eds), Chartridge Books Oxford, October 7 2013, pp. 68-88 In English
 20. Bak J., Nowak M., Jędrzejek C., RuQAR : Reasoning Framework for OWL 2 RL Ontologies, in The Semantic Web: ESWC 2014 Satellite Events - ESWC 2014 Satellite Events, Anissaras, Crete, Greece, May 25-29, 2014, Revised Selected Papers. Wyed. Valentina Presutti i in. T. 8798. Lecture Notes in Computer Science, s. 195–198, Springer, 2014. In English
 21. Bak J., Jędrzejek C., Rule-based Reasoning System for OWL 2 RL Ontologies, Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications, Lecture Notes in Computer Science Volume 8733, 2014, pp 404-413 In English
 22. Bak J., RuQAR : Reasoning with OWL 2 RL Using Forward Chaining Engines, in Informal Proceedings of the 4th International Workshop on OWL Reasoner Evaluation (ORE-2015) co-located with the 28th International Workshop on Description Logics (DL 2015), Athens, Greece, June 6, 2015 In English
 23. Bak J., Blinkiewicz M., “SQuaRE: A Visual Tool For Creating R2RML Mappings, in International Semantic Web Conference (Posters & Demos). T. 1690. CEUR Workshop Proceedings. CEUR-WS.org, 2016. In English
 24. Blinkiewicz M., Bak J., SQuaRE: A Visual Approach for Ontology-Based Data Access, in JIST. T. 10055. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2016, s. 47–55. In English
 25. Blinkiewicz M., Bak J., SQuaRE: A Visual Support for OBDA Approach, in VOILA@ISWC. T. 1704. CEUR Workshop Proceedings. CEUR-WS.org, 2016, s. 41–53. In English
 26. Szwabe A., Misiorek P., Bak J., Ciesielczyk M., Tensor-Based Syntactic Feature Engineering for Ontology Instance Matching, ICAISC 2017, to be published. In English
 27. Bak J., Blinkiewicz M.,RuQAR: Querying OWL 2 RL Ontologies with Rule Engines and Relational Databases, in ICCCI 2017, to be published. In English